• Omgeving

  Een veilige en zorgzame omgeving creëren waarin het kind zich thuis voelt.

 • Ontwikkeling

  Het kind moet zich kunnen ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo.

 • Veilige Opvang

  De opvang moet open en veilig zijn.

 • Betrouwbaarheid

  Belangrijk is dat ouders hun kind in vertrouwde handen achterlaten.

 • Goede Omgang

  Kinderen leren omgaan met andere kinderen, door samen te spelen, te eten en te slapen.

 • Pedagogische Basis

  Een pedagogisch plan vormt de basis van een optimaal en zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen.

 • Zelfstandig

  De opvang stimuleert de zelfstandigheid van het kind.

 • Ruimte voor Emoties

  KDV De Paddestoel geeft het kind de ruimte emoties te laten zien en begeleidt het om ermee om te gaan.

 • Normen en Waarden

  De opvang draagt normen en waarden op het kind over. De opvang leert het kind eerlijk te zijn, respect te hebben voor anderen en elkaar helpen.

 • Positieve Aandacht

  De opvang maakt het kind duidelijk welk gedrag gewenst en welk ongewenst is. De opvang corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd door het te bespreken, daarnaast kan ongewenst gedrag ook beperkt worden door het gedrag te negeren en/of het kind iets leuks te onthouden. Er wordt niet geslagen en niet geschreeuwd.