Meldcode Kindermishandeling

Meldcode

Kinderdagverblijf De Paddestoel werkt met de meldcode. Protocollen Kindermishandeling en
Seksueel misbruik zijn opgesteld en aanwezig. De meldcode is een stappenplan hoe bijvoorbeeld
een medewerker handelt bij het signaleren en melden van (vermoedens van ) huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Bijna alle medewerkers en leidinggevende hebben een cursus meldcode gevolgd.
Het protocol bestaat uit de volgende vijf stappen:

1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) of een deskundige op het gebied van
letselduiding
3. Gesprek met de betrokkene(n)
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis
raadplegen.
5. Beslissen over zelf hulp organiseren en effecten volgen of melden en bespreken.
Medewerkers zijn op de hoogte van de meldcode en passen deze toe bij een vermoeden van
kindermishandeling. Er zijn ook afspraken hoe er gehandeld wordt als een kind een ander kind
mishandelt. We informeren de ouders en vragen advies bij Veilig Thuis.

Hier kunt u van de Brancheorganisatie Kinderopvang de folder Meldcode Kindermishandeling downloaden.

Meldcode Kindermishandeling per 01-07-2013 (pdf 495kb)