Plaatsingsbeleid

Op het kinderdagverblijf wordt opvang geboden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Het verblijf van uw kind is natuurlijk waar alles omdraait. Een goede verblijf heeft met zorg, aandacht en liefde te maken die het kind nodig heeft. Deze staan bij het kinderdagverblijf centraal. Het kinderdagverblijf werkt in kleine stapjes en de kinderen krijgen ieder afzonderlijk de aandacht die zij nodig hebben, en niet alleen voor hen, maar ook voor de ouders.

 

Ouders kunnen op afspraak altijd het kinderdagverblijf bezichtigen. De mogelijkheid van plaatsing is afhankelijk van de leeftijd, alsmede de gewenste dagen. Een plaatsing kan heel snel gaan, nadat u op de hoogte bent gebracht van onze diensten en u gaat ermee akkoord, wordt er een contract voor u opgesteld. Het contract zal door beide partijen getekend worden en dan is uw kind officieel aangemeld. Voor de aanmelding rekent het kinderdagverblijf éénmalig een bedrag van € 10,-. Dit wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Om de kinderen voldoende mogelijkheid te geven zich thuis te voelen wordt een plaatsing van minimaal 2 dagdelen wenselijk geacht. Het kinderdagverblijf geeft de ouders niet alleen de gelegenheid om hun kind een hele dag te plaatsen of een halve dag, maar het biedt ook flexibele opvang in dagen en uren. Bij deze vorm is het mogelijk om per week te wisselen van dagen of een variatie aan te brengen in de aantal dagen/uren dat een kind per week komt. Er moet minimaal 40 uur per maand afgenomen worden en dit moet 48 uur van tevoren bekend zijn, mits er plaats is.

 

De Paddestoel houdt zich aan de regels van de GGD qua kind aantallen conform de CAO kinderopvang. Ruilen van dagen of een extra dag (uren) is over het algemeen mogelijk, mits het past in de groep en op de aangevraagde dag. Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte geplaatst. Extra uren worden extra gefactureerd.

 

De kinderen die een halve dag komen kunnen van 12.30 tot 13.30 uur gehaald dan wel gebracht worden. Voor 12.30 uur kan het kind niet gehaald of gebracht worden, dit in verband met de etenstijd op de groepen en kinderen die naar bed gebracht worden. Zo proberen we een stukje rust in te bouwen voor de kinderen.

Wanneer het kinderdagverblijf uw kind kan plaatsen krijgt u van het kinderdagverblijf een informatie pakket toe gestuurd of maken wij een afspraak met u om uw kind te plaatsen. Na plaatsing wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van de leidsters, over de gang van zaken op het kinderdagverblijf. De ouders kunnen informatie en bijzonderheden over hun kind vertellen.