Kwaliteitsbeleid

Ons doel is verantwoorde kinderopvang, het goed informeren van ouders om hen goed te kunnen laten kiezen en meer dynamiek te brengen binnen de branche.

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind(eren) opgevangen worden in een veilige en gezonde omgeving. Of het nu gaat om veilige speelplaatsen of een verantwoorde pedagogische benadering, alle facetten van opvang moeten van voldoende kwaliteit zijn.

De Wet kinderopvang stelt om die reden eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Er zijn globale eisen voor “verantwoorde kinderopvang” en concrete eisen, waaronder een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor personeel, een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, het organiseren van inspraak van ouders en het gebruik van de Nederlandse taal als voertaal. Alle medewerkers zijn in het bezit van een diploma (SPW) of soortgelijke, een EHBO en BHV certificaat.

Download hier onze Beleidsplannen: