Klachtenregeling

Het klachtenformulier is HIER te downloaden.

Het Model Intern Klachtenreglement is HIER te downloaden.

Oudercommissie

Een andere mogelijkheid voor ouders is in geval van een klacht zich te wenden tot de oudercommissie van de desbetreffende locatie.