Het kinderdagverblijf De Paddestoel is een particuliere onderneming en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52452883

Deze onderneming verleent haar diensten aan ouder(s)/verzorger(s), wij staan altijd open voor de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). Als een ouder bij kinderdagverblijf De Paddestoel binnen loopt zal hij/zij het kinderdagverblijf ervaren als een plezierige, veilige en open onderneming die handelt vanuit een klantgerichte organisatie. Wij staan altijd open voor de opmerkingen of suggesties van ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is tenslotte in ieders belang dat de kinderen het bij ons naar hun zin hebben. En de ouder als klant is voor ons de spreekbuis van het kind.

Elk kind is uniek en heeft recht op een eigen stek waarin het tot zelfontplooiing kan komen, uitdagingen aan kan gaan en kansen creëert. Onze onderneming biedt daarom een op kinderen afgestemde ruimtelijke omgeving en speelgelegenheid. Veilig en doordacht zijn ook het spelmateriaal, het meubilair en andere voorzieningen in en rond het gebouw. Elk kinderdagverblijf wordt bovendien gekenmerkt door vrolijke kleuren, gebruiksvriendelijk meubilair en op elke leeftijdsgroep afgestemd sanitair. Een uitdagende buitenspeelplaats completeert onze centra. Het kinderdagverblijf staat geregistreerd in het landelijk Register Kinderopvang. (www.Landelijkregisterkinderopvang.nl).