Groep- en dagindeling

Groep-  en dagindeling

De Paddestoel werkt met 3 groepen:

  • Een babygroep (baby’s) van 0 tot 1,5 jaar met pedagogisch medewerkers
  • Een dreumesgroep (kinderen) van 1,5 tot 2 jaar met pedagogisch medewerkers
  • Een peutergroep (kinderen) van 2 tot 4 jaar met pedagogisch medewerkers

Op De Paddestoel is er ook opvang voor kinderen na schooltijd. Er is opvang mogelijk voor 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
De buitenschoolse opvang bestaat uit 3 groepen.
De BSO boven groep: voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar
De BSO beneden groep: voor kinderen van 6 tot 8 jaar
De BSO Hal voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Een vaste dagindeling biedt de kinderen structuur en houvast. Zij raken vertrouwd met de steeds weer terugkerende vaste momenten, waardoor het kinderdagverblijf een veilige en vertrouwde omgeving voor hen zal worden in de toekomst. Bij de babygroepen is de structuur losser, hier volgen de jonge baby’s hun eigen (thuis) schema. In deze groepen wordt rekening gehouden met de individuele gewoonten van het kind. De tijd van de fles drinken en het slapen wordt bepaald door de ouders van het kind. We zien echter wel dat kinderen van ongeveer 10 maanden oud naar hetzelfde schema toe groeien, zodat we als kinderen ongeveer een jaar zijn, ook een structuur in de dagindeling zien.

In de tussenliggende tijd hebben wij een vaste dagindeling, als u uw kind brengt volgens de haal- en brengtijden maakt uw kind ons hele dagprogramma mee waardoor de structuur en houvast geborgen is. De kinderen die op andere tijden worden gebracht en/of gehaald, mogen niet tijdens de eettijden de groep op, dit om onrust in de groep te voorkomen. Dus graag verzoeken we u, uw kinderen voor of na het eten te brengen en/of te halen.

Ons dagindeling is als volgt :

09.00 – 9.45 uur: De kinderen krijgen vers fruit en limonade. Er wordt met de kinderen liedjes gezongen.
9.45 – 10.00 uur: De kinderen worden verschoond/ en op de wc plassen.
10.00 – 11.30 uur: vrij spelen of een activiteit of we gaan met de kinderen naar buiten.
11.30 – 12.30 uur: De kinderen krijgen een broodmaaltijd en beker melk. Daarna tanden poetsen verschonen/ op de wc plassen.
12.30 – 14.30 uur : De kinderen die nog slapen worden naar bed gebracht. De kinderen die niet meer slapen mogen aan tafel samen met de leidster een activiteit doen.
14.30 – 15.00 uur : Kindjes komen uit bed, verschonen/op de wc plassen, dan aan tafel en krijgen een koekje, cracker, rijstwafel of een ander tussendoortje, met limonade.
15.00 – 16.00 uur : Hier wordt een activiteit, vrij spelen of buiten spelen met de kinderen gedaan.
16.00 – 16.45 uur : Met de kinderen wordt warm gegeten, de kinderen krijgen limonade en een toetje.
16.45 – 17.00 uur : De kinderen worden verschoond/op de wc plassen.
17.00 – 18.30 uur : De kinderen mogen opgehaald worden.