Groep- en dagindeling

Groep-  en dagindeling

De Paddestoel werkt met 3 groepen nl :

  • Een babygroep (9 baby’s) van 0 tot 1,5 jaar met 2 pedagogisch medewerker
  • Een dreumesgroep (14 kinderen) van 1,5 tot 2 jaar met 2 pedagogisch medewerker
  • Een peutergroep (14 kinderen) van 2 tot 4 jaar met 2 pedagogisch medewerker

Op De Paddestoel is er ook opvang voor kinderen na school tijd. Er is opvang mogelijk voor 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. ‘s Morgens wordt deze ruimte gebruikt als peuterspeelzaal en dan voor 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3,5 jaar. Zowel op de BSO als op de PSZ zijn er 2 pedagogisch medewerker aanwezig en een stagiaire.

Een vaste dagindeling biedt de kinderen structuur en houvast. Zij raken vertrouwd met de steeds weer terugkerende vaste momenten, waardoor het kinderdagverblijf een veilige en vertrouwde omgeving voor hen zal worden in de toekomst. Bij de babygroepen is de structuur losser, hier volgen de jonge baby’s hun eigen (thuis) schema. In deze groepen wordt rekening gehouden met de individuele gewoonten van het kind. De tijd van de fles drinken en het slapen wordt bepaald door de ouders van het kind. We zien echter wel dat kinderen van ongeveer 10 maanden oud naar hetzelfde schema toe groeien, zodat we als kinderen ongeveer een jaar zijn, ook een structuur in de dagindeling zien.

Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. Er zijn vaste breng- en haaltijden. Brengen moet voor 09.00 uur en halen mag vanaf 17.00 uur.

In de tussenliggende tijd hebben wij een dagindeling, als u uw kind brengt volgens de haal-  en brengtijden maakt uw kind ons hele dagprogramma mee waardoor de structuur en houvast van belang is. De kinderen die op andere tijden worden gebracht en of gehaald mogen niet tijdens de eettijden de groep op, dit om onrust te voorkomen. Dus voor het eten brengen/ halen of erna.

Ons dagindeling is als volgt :

09.00 – 9.45 uur: De kinderen krijgen vers fruit en limonade. Er wordt met de kinderen liedjes gezongen.
9.45 – 10.00 uur: De kinderen worden verschoond/ en op de wc plassen.
10.00 – 11.30 uur: vrij spelen of een activiteit of we gaan met de kinderen naar buiten.
11.30 – 12.30 uur: Met de kinderen wordt warm gegeten, de kinderen krijgen limonade en een toetje.Daarna tanden poetsen verschonen/ op de wc plassen.
12.30 – 14.30 uur : De kinderen die nog slapen worden naar bed gebracht. De kinderen die niet meer slapen mogen aan tafel samen met de leidster een activiteit doen.
14.30 – 15.00 uur : Kindjes komen uit bed, verschonen/op de wc plassen, dan aan tafel en krijgen een koekje, cracker, rijstwafel of een ander tussendoortje, met limonade.
15.00 – 16.00 uur : Hier wordt een activiteit, vrij spelen of buiten spelen met de kinderen gedaan.
16.00 – 16.45 uur : De kinderen krijgen een broodmaaltijd en beker melk.
16.45 – 17.00 uur : De kinderen worden verschoond/op de wc plassen.
17.00 – 18.30 uur : De kinderen mogen opgehaald worden.