Informatieboekje

De Paddestoel heeft een informatieboekje die bij de aanmelding aan de ouders wordt gegeven. In het formatieboekje staan alle informatie die voor de ouders van belang zijn.