Huishoudelijk reglement BSO

Oudercommissie

Als aanvulling op het reglement oudercommissie

De oudercommissie vormt de schakel tussen de ouders, de leidsters en de directie van BSO

De Paddestoel met als doel de wederzijdse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Zij is het

aanspreekpunt voor alle partijen en adviseert de directie o.a. over de volgende zaken:

– Veiligheidsbeleid

– Gezondheidsbeleid

– Kwaliteitsbeleid (o.a. met betrekking tot voeding, pedagogisch beleid, groepsgrootte en opleidingseisen van de leidsters)

– Spel- en ontwikkelingsactiviteiten

– Openingstijden

– Prijsbeleid

– Klachtenbehandeling

De oudercommissie

– Bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 ouders

– Vergadert minimaal 2 a 3 keer per jaar

– De notulen zijn voor iedereen opvraagbaar en liggen ter inzage op kantoor

– Na toestemming van de betrokken ouders krijgt de oudercommissie de (email) adressen van de bestaande en nieuwe ouders.

Klachtenbehandeling

Het belang van uw kind is voor ons minstens zo belangrijk als voor u. Het kan echter zo zijn dat sommige zaken anders lopen dan u op voorhand voor ogen had. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u altijd bij ons terecht. Wij zullen er dan uiteraard naar streven samen tot een passende oplossing te komen. Blijkt een klacht echter van dusdanige aard te zijn dat wij er onderling niet uit komen dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie SKK

(info@klachtkinderopvang.nl) postbus 21, 3738 ZL, Maartensdijk. Telefoon 0900-0400034.Waarbij

BSO De Paddestoel is aangesloten.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie