De ouderbijdrage is inclusief : luiers, voeding, flesvoeding, broodmaaltijd, tussendoortje, drinken en een eigen slaapzak.

De ouderbijdrage wordt automatisch van uw rekening afgeschreven op elke den 25ste van de maand. Bij thuishouden van uw kind, om welke reden dan ook, worden de door u ingeschreven dagdelen doorberekend. Ook tijdens uw vakantie periodes gaat de betaling door. Als uw kind langer dan drie weken thuis moet blijven wegens ziekte, stopt na drie weken uw betaling.

Wij verzorgen alles voor uw kind. Alleen als het kind een voedselallergie of speciaal dieet heeft, dient u hiervoor zelf zorg te dragen.

Indien de ouder/verzorger, na ondertekening, het contract wil opzeggen, kan dit uitsluitend schriftelijk.
De opzegging kan ieder dag van de maand, met een opzegtermijn van één maand.