Tarieven

De ouderbijdrage is inclusief luiers, voeding, flesvoeding, broodmaaltijd, tussendoortje, drinken en een eigen slaapzak.

De ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven via automatische incasso rond de 25e  dag van iedere kalendermaand. Bij het thuishouden van uw kind, om welke reden dan ook, worden de door u ingeschreven dagdelen doorberekend. Ook tijdens de vakantie periodes gaat de betaling door. Als uw kind langer dan drie weken thuis moet blijven wegens ziekte, stopt na drie weken uw betaling.

Mocht u kind voedselallergieën of een speciaal dieet hebben, dan dient u dit tijdig vooraf te melden en zelf zorg te dragen voor de maaltijden.

Indien de ouder/verzorger, na ondertekening, het contract wil opzeggen, kan dit uitsluitend schriftelijk.
De opzegging kan iedere dag van de maand, met een opzegtermijn van één maand.

Hoeveel u precies gaat betalen is onder ander afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. Dit is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. In deze wet is ook vastgelegd dat u de kosten van kinderopvang niet alleen hoeft te betalen. U kunt bij de belastingdienst een financiële tegemoetkoming aanvragen, de kinderopvangtoeslag.

Klik hier voor meer informatie