Stamgroepen

Ons kinderdagverblijf bestaat uit drie groepen:
de babygroep, dreumesgroep en peutergroep.
De groepen zijn ingedeeld afhankelijk van de leeftijd van het kind,
de kinderen verlaten hun stamgroep bij de volgende activiteiten:

  1. als ze gezamenlijk in de binnen ruimte spelen, vrij spel, kringspel.
  2. als zij buiten spelen of naar buiten gaan voor een wandeling.
  3. als zij op de andere groep dan hun eigen groep gaan wennen ( overvliegen ).

De kinderen zijn tijdens het gezamenlijk spelen met een ander groep wel met hun
eigen vertrouwde leidsters.

Als kindjes op een groep gaan wennen gaat hun vertrouwde leidster af en toe kijken
of dat goed gaat, maar onze kindjes kennen alle leidsters omdat de leidsters het gezamenlijk spelen met elkaar zeer belangrijk vinden, dit maakt het makkelijk voor het kind als het officieel op de andere groep geplaatst wordt.
Het overplaatsen op een ander groep wordt aan de ouders gemeld, de leidster geeft
dit ruim van te voren door aan de ouders, mocht het kind er nog niet aan toe zijn ondanks zijn
leeftijd wordt in overleg met de ouders het kind nog niet overgeplaatst.