Soorten opvang

Dagopvang van 0 tot 4 jarigen, regulier
Dagopvang is de meest bekende en gangbare vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen komen op vaste dagdelen in de week naar het kinderdagverblijf waar zij onder deskundige en professionele leiding kunnen spelen, zingen, knutselen, slapen, eten/drinken enz. Deze vorm van opvang wordt aangeboden op De Paddestoel.

Dagopvang van 0 tot 4 jarigen, flexibel
Bij deze vorm van kinderopvang is het mogelijk om uw kind op wisselende tijden te brengen en te halen. De opvang vindt plaat op basis van beschikbaarheid, op verschillende dagen en tijden, door reservering (minimaal 48 uur van te voren). Om in aanmerking te komen voor flexibele dagopvang dient er een minimale afname van 40 uur per maand te zijn. De Paddestoel houdt zich aan de regels van de GGD met betrekking tot groepsgrootte en volgt de arbeidsvoorwaarden conform de CAO kinderopvang. Ruilen van dagen of een extra dag (uren) is over het algemeen mogelijk, mits het past in de planning, rekeninghoudend met de maximale groepsgroottes. Extra opvanguren worden extra bij u in rekening gebracht.

Buitenschoolse opvang
BSO is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar). De kinderen worden naschool in een huiselijke sfeer opgevangen waar zij kunnen spelen en participeren aan activiteiten. Bij aankomst is er altijd tijd voor het nuttigen van vers fruit, een cracker en een drankje en even een praatje maken hoe het op school was. De kinderen worden bij de basisschool opgehaald, door de pedagogisch medewerkers. In de schoolvakanties komen de kinderen hele dagen en worden er leuke uitstapjes georganiseerd. Ook worden kinderen opgevangen tijdens zogenaamde margedagen (studiedagen en/of ATV dagen van een school).

Flexibele buitenschoolse opvang
Bij deze vorm van opvang is het mogelijk dat uw kind op wisselende dagen wordt opgevangen en opgehaald. De opvang vindt op reservering plaatst op verschillende dagen en tijden van de week met een minimum van 40 uur per maand. Voor deze opvang vorm betaalt u per uur.

Vakantie opvang
Tijdens de vakanties worden kinderen van de basisschool op vaste dagen opgevangen. Deze vorm van opvang is ideaal wanneer u alleen opvang nodig heeft tijdens de schoolvakanties. Ook kan het een goede aanvulling zijn als u naast buitenschoolse opvang extra opvang tijdens de schoolvakanties nodig heeft.