Op kinderdagverblijf De Paddestoel werken er medewerkers van diverse nationaliteiten, dit vinden wij belangrijk omdat dit een goede weerspiegeling geeft van de maatschappij.
De medewerkers hebben allen een gerichte diploma of zijn er mee bezig deze te behalen.
Wij streven er zoveel mogelijk naar om per groep vaste pedagogisch medewerkers in te plannen, ieder kind heeft ook een vaste eigen mentor. De mentor is het contact persoon voor de ouders voor b.v. bijzonderheden of de oudergesprekken.