Aanmelden en inschrijven

De inschrijving is geheel vrijblijvend. U kunt altijd informatie krijgen over de aanmelding en plaatsing door contact op te nemen met de directie mevr. Mavis Chin Fung Chun op het telefoonnummer 036-525 14 36.
Hierbij sturen wij u een inschrijfformulier toe of maken wij een afspraak met u om uw kind te plaatsen Wanneer wij uw kind plaatsen krijgt u van ons een contract. Na plaatsing (dagdelen zijn bekend) wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, waarin de ouders door de leiding op de hoogte gesteld worden van de gang van zaken op het kinderdagverblijf. Voor de aanmelding rekent het kinderdagverblijf eenmalig een bedrag van € 10,-. Dit wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.