Kinderopvangtoeslag en wet kinderopvang

Hoeveel u precies gaat betalen is onder ander afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. Dit is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. In deze wet is ook vastgelegd dat u de kosten van kinderopvang niet alleen hoeft te betalen. U kunt bij de belastingdienst een financiële tegemoetkoming aanvragen, de kinderopvangtoeslag.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.toeslagen.nl

Belastingdienst
Aanvragen subsidie belastingdienst

Om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage moet u een aanvraag indienen bij de belastingdienst. Hiervoor heeft de belastingdienst een speciale Aanvraagmodule. Deze kunt u downloaden via onderstaande link :

www.toeslagen.nl

Wijzigen subsidie belastingdienst

Wanneer u grote wijzigingen heeft in de kosten voor kinderopvang of in de gezinssituatie is het verstandig om de rijksbijdrage aan te passen. Hiervoor maakt u gebruik van de Aanvraagmodule van de belastingdienst.

Stopzetten subsidie belastingdienst

Wanneer de kinderopvang eindigt kunt u de subsidie beëindigen met de Aanvraagmodule van de belastingdienst. Hiervoor beperkt u de naheffing van de belastingdienst na afloop van het jaar voor terugvorderingen van teveel ontvangen subsidie.

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de Wet is dat er uniformele regels bestaan die de kinderopvangbranche transparant maken zodat ouder(s)/verzorger(s) de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past. De overheid gaat ervan uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de verschillende kinderopvangorganisaties. Door de zelfregulerende werking zal de kwaliteit ten aanzien van de opvang verbeteren. Om ervoor te zorgen dat een organisatie klanten krijgt, zullen zij zich moeten onderscheiden van andere organisaties. De Paddestoel is steeds bezig om alle kwaliteitsnormen te waarborgen en waar nodig zich verder ontwikkelen en verbeteren.

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals : De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene Arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijk geldende regels.

De structuur van de regelgeving is als volgt opgebouwd :

De Wet Kinderopvang is uitgangspunt en heeft juridisch directe werking. Dat wil zeggen dat iedere organisatie van alle basisvoorwaarden uit deze wet moet voldoen. De wetgeving heeft de invulling echter een zeer algemeen karakter gegeven. De werkgevers, vakbonden en de belangenvereniging ouders in de kinderopvang hebben de wet nader uitgewerkt in beleidsregels. De beleidsregels zijn juridisch niet afdwingbaar maar zijn wel uitgangspunt voor een goede kwaliteit van de dienstverlening. Alleen indien op alle organisaties dezelfde duidelijk geformuleerde regels van toepassing zijn kan de ouder een juiste keuze maken voor een kinderdagverblijf. Het voordeel van uniformele regelgeving is dat alle ouders er bij ieder kinderdagverblijf vanuit kunnen gaan dat de organisatie haar bestandsrecht ontleent op basis van de minimale eisen zoals weergegeven in de beleidsregel.

De GGD toets kinderopvangorganisaties nu wel conform de eisen die zijn opgesteld in de beleidsregels. Echter de gemeentes die belast zijn met het handhavingsbeleid hebben de vrijheid gekregen eigen sancties te bepalen voor overtredingen.