VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER

36 uur per week – ALMERE

De functie:
De leidsters die in een kinderdagverblijf werken hebben een veelzijdige taak. Zij dienen het vermogen te hebben een veilige sfeer te scheppen waarin kinderen zich thuis voelen. Zij moeten erop gericht zijn een kind in zijn ontwikkelingen te begeleiden; alle aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind en het groepsgebeuren zijn hierin belangrijk. Gesteld kan worden dat de functie pedagogisch medewerker is opgebouwd uit taken die in de volgende taakgebieden geclusterd kunnen worden:

  1. Begeleiden, verzorgen en opvoeden van kinderen
  2. Oudercontacten
  3. Beleidsontwikkeling en uitvoering
  4. Ondersteunende activiteiten

Voor meer informatie druk op deze LINK voor een uitgebreide omschrijving van de vacature.